sa stii mai multe sa fii mai bun

              APLICATII EDUCAȚIONALE ONLINE SE GĂSESC AICI

 

Nr.

crt

Activitate

Domeniul

Profesor

Participanți

Data

Interval orar

Nr. participanți

1.

“Coşul cu ouã”

-atelier de lucru

- tehnic şi artistic

Cobileac G.

Dumitru A.

Manea R.

Iftimie D.

- elevii      preşcolari

- pãrinți

LUNI

 

18.04.2016

8-10

85

2.

“Bucuriile iepuraşului”

-competiție organizatã la nivelul grãdiniței

10-12

3.

“De-a doctorul”- joc de rol

-educație pentru sãnãtate

-educație pentru sãnãtate şi stil de viațã sãnãtos

Cobileac G.

Dumitru A.

Manea R.

Iftimie D.

- elevii      preşcolari

 

MARȚI

 

 

19.04.2016

8-10

85

4.

“Sfaturi pentru viațã”- ȋntâlnire cu medicul şcolii

-dezbatere

- elevii      preşcolari

-medicul şcolar

10-11

85

5.

“Visul lui Ionuț” de Ramona Tamaian

-aterlier de lecturã

-cultural, artistic

- elevii      preşcolari

11-12

85

6.

“Copãcelul fermecat”

-activitãți de voluntariat

-educație ecologicã şi protecție a mediului

- cetãțenie democraticã şi responsabilitate socialã

Cobileac G.

Dumitru A.

Manea R.

Iftimie D.

- elevii      preşcolari

MIERCURI

 

20.04.2016

8-10

85

7.

“Poenița mea curatã!”

-activitãți de voluntariat

10-12

8.

“Cu mine te ȋntrece”

-competiție organizatã la nivelul grãdiniței

-sportiv

Dumitru A.

Manea R.

Iftimie D.

- elevii      preşcolari

JOI

21.04.2016

8-10

80

9.

“Poveste ȋncurcatã”

-atelier de lecturã

-cultural, artistic, tehnic

Dumitru A.

Cobileac G.

Manea R.

Iftimie D.

- elevii      preşcolari

VINERI

 

22.04.2016

8-10

85

10.

“Mãşti pentru carnaval”

-atelier de arte plastice

10-12

11.

„Şezãtoare literarã”

- atelier de lecturã, dezbatere

-cultural artistic

-tehnic

-ştiințific

Ȋnvãțãtoare cls. 0 -IV

-elevii claselor

0-IV

LUNI

18.04.2016

8-12

167

12.

„Vizitã la obiectivele culturale din oraş”-vizite de studii

-ştiințific

Ȋnvãțãtoare cls. 0 -IV

-elevii claselor

0-IV

      MARŢI

19.04.2016

8-12

167

13.

„O minte sãnãtoasã

ȋntr-un corp sãnãtos”

-mese rotunde

-cultural ştiințific

-educație pentru sãnãtate şi stil de viațã sãnãtos

Ȋnvãțãtoare cls. 0 -IV

-elevii claselor

0-IV

-prof. de biologie

MIERCURI

20.04.2016

8-12

167

14.

„Muzicã, dans şi voie buna”

-competitii organizate la nivelul şcolii

-educație pentru sãnãtate şi stil de viațã sãnãtos

-sportiv

Ȋnvãțãtoare cls. 0 -IV

-elevii claselor

0-IV

JOI

21.04.2016

8-12

167

15.

„Douã mâini dibace”

-atelier de lucru

-activitãti practice, abilitãți de viațã

Ȋnvãțãtoare cls. 0 -IV

-elevii claselor

0-IV

VINERI

22.04.2016

 

8-12

167

16.

„Happy Science” – un altfel de lecție de știință

-ştiințific, cultural

Prof. de: limba românã, edu. muzicalã şi plasticã,  religie, francezã, englezã, bibliotecar.

Prof. de fizicã şi chimie

-elevii claselor

V- VIII

LUNI

18.04.2016

8-9

113

17.

“Proiecţie filme, piese de teatru”

-artistic

9-11

113

18.

“Atelier de teatru şi de improvizație pentru copii”

-cultural artistic

11-13

113

19.

“Azi călător, mâine scriitor”

-atelier de lecturã, educație media

-cultural artistic

13-14

113

20.

Concurs pe teme ecologice

-competiție organizatã la nivelul şcolii

-ştiințific, cultural

Prof. de lb romãnã, francezã şi englezã

-elevii claselor

V- VIII

MARŢI

19.04.2016

8-10

113

21.

„Micul, mare actor”

-atelier de teatru, dans, muzicã

-cultural artistic

10-12

113

22.

Vizitã la stația meteorologicã

-vizite de studiu

-ştiințific, cultural

Prof. de matematicã, biologie, geografie, tehnologie

12-14

113

23.

” Desenăm altfel”

- atelier de arte plastice

- cultural- artistic

Prof. de edu. plasticã, lb. francezã.

 

-elevii claselor

V- VIII

MIERCURI

20.04.2016

 

8-10

113

 

24.

,,Suntem meşteri mari”

-ateliere de lucru

- ştiințific, cultural, artistic, educație ecologicã

Prof. de biologie şi fizicã

10-12

25.

Întreceri sportive

-competiții organizate la nivelul şcolii

-sportiv

-educație pentru sãnãtate

Prof. edu. fizicã şi biologie

12-14

26.

„Mate e Eco”

-concurs județean  cu participare directă a elevilor

- ştiințific

Prof. de matematicã şi biologie

-elevii ȋnscrişi la concurs

JOI

21.04.2016

8-12

 

 

 

27.

“Gândeşte- Eco”

-activitãți de ecologizare

-activitãti de voluntariat sau de interes comunitar

-educație ecologicã şi protecție a mediului

- cetãțenie democraticã şi responsabilitate socialã

Toate cadrele didactice

-elevii claselor

V- VIII

10-14

 

 

80

28.

Vizite la liceele şi colegiile

 din oraş

-vizite de studii

-consiliere şi orientare

Diriginții claselor

a VIII-a

-elevii cls.

a VIII-a

21.04.2016

10-14

33

29.

„Patimile şi Învierea Domnului” –vizite de studiu- „muzeul tradițiilor Adjudu- Vechi”

-bisericã

-ateliere de lucru, muzicã, dans, picturã

Diriginții claselor

V-VIII

-elevii claselor

V- VIII

VINERI

22.04.2016

8-12

113

ü  Ordinea desfãşurãrii activitãţilor poate suferi  modificãri în funcţie de condiţiile meteo sau primirea unor invitații de realizare a unor vizite: liceele din oraş, I.G.S.U, teatru, excursii, societãți.    

 

 

 

RAPORT

ŞCOALA ALTFEL: ”SÃ ŞTII MAI MULTE, SÃ FII MAI BUN!”

          Programul “Scoala Altfel ”-“Sa stii mai multe, sa fii mai bun!”- s-a desfasurat ȋn perioada 18-22 aprilie 2016 şi a constat ȋn derularea unui orar special format doar din activitãți cu caracter non-formal.

Activitatea s-a desfăşurat conform planificării, atingând scopul şi obiectivele propuse. Acţiunea pedagogică  din această săptămână s-a centrat în egală măsură pe formarea competenţelor, a capacităţilor intelectuale de bază, a atitudinilor şi comportamentelor dezirabile la elevi, calitatea acestor performanţe asigurându-se prin utilizarea preponderentă a metodelor interactive, activ - participative precum şi prin raportarea problematicii la experienţele copiilor.

Programul şi-a propus implicarea, deopotriva  a preşcolarilor şi a cadrelor didactice  ȋn activitãți extracurriculare şi extraşcolare  interesante, care sã le valorizeze talentele, preocupãrile extraşcolare şi competentele ȋn domenii cât mai diverse şi interesante. Modalitatea de seleție a activitãților propuse a  presupus implicarea ȋn egalã mãsurã a preşcolarilor, cadrelor didactice cât şi a pãrinților.

          Astfel, ȋn cadrul activitãților cu genericele: ”Coşul cu ouã” şi “Bucuriile Iepuraşului” preşcolarii conduşi de educ.: Cobileac Gina, Dumitru Alexandrina, Manea Roxana  şi Iftimie Diana au deprins arta de a orna ouãle de paşti şi s-au bucurat de darurile primite de la iepuraş.

         Ȋn cadrul  activitãții privind educația pentru sãnãtate, copiii au primit sfaturi interesante şi folositoare de la asistenta medicalã a şcolii privind ȋntreținerea sãnãtãții.

Ȋn cadrul activitãților ecologice şi culturale s-a desfãşurat excursia pe traseul Adjud –Buzãu- “Vulcanii Noroioşi” de la Paclele Mari si Paclele Mici- jud. Buzãu.

S-au vizitat: fenomenul interesant “Vulcanii Noroioşi” , Tabãra de sculpturã Mãgura- Buzãu, mãnãstirea Ciolanu din acelaşi județ. Un moment important l-a constituit şi vizitarea Muzeului Județean Buzãu – secția de Etnografie şi Arta Popularã.

       Prin activitãțile “Copãcelul fermecat” şi “Poenița mea curatã” am plantat pomi si  ne-am ȋntalnit cu preşcolarii de la Gradinița Anghelesti. Ne-am bucurat de sprijinul si participarea pãrintilor ȋn desfãşurarea acestor activitãti.

Primãria şi Consiliul Municipal Adjud  ne-au sprijinit ȋn asigurarea mijlocului de transport pentru realizarea  vizitei la grãdinița de la Angheleşti.

 

 • Ø Clasele 0- IV
 1. ,,Sezatoare literară” a cuprins urmãtoarele activitãti:

- Prezentarea drumului cărţii până la librărie/bibliotecă, activitate literară

- ,,Cel mai bun recitator”, concurs

- ,,Recunoaşte personajul” – joc, activitate practică

Obiectivele urmărite au fost:

* Manifestarea interesului faţă de creaţia literară;

* Manifestarea comportamentului competitiv, dar şi a spiritului de echipă.

 1. 2.      ,, Vizita la obiectivele culturale din oraş ”- tipul de activităţi derulate:

a) Vizite de studii la :

-Muzeul de Ştiințe şi Istorie

-Biblioteca Municipala

-Unitatea de Pompieri

Obiectivele urmărite:

* Cunoasterea obiectivelor de interes cultural

* Respectarea regulilor de comportament

* Imbogatirea orizontului de cunostinte

3.,, O minte sãnãtoasã ȋntr-un corp sãnãtos”- tipul  activităţilor derulate:

- ,,Mănânc sănătos” – prezentare ppt, vizionare

- Piramida alimentelor sănătoase, activitate practică

- Fructele şi sucurile naturale – prepararea salatelor de fructe, activitate practică

Obiectivele urmărite:

* Conştientizarea rolului unei alimentaţii echilibrate în dezvoltarea armonioasă a omului;

* Participarea activă la prepararea salatelor de fructe.

 

4.,, Muzicã, dans şi voie buna. Jocuri sportive” -tipul de activităţi derulate:

- Audierea şi intonarea unor cântece pentru copii

- Concursuri sportive şi jocuri sportive, concurs

- ,,Sportul preferat” – desene, activitate plastică

Obiectivele urmărite:

* Respectarea regulilor jocurilor propuse;

* Manifestarea comportamentului competitiv, dar şi a spiritului de echipă;

* Transpunerea în desen a sportului preferat.

5.,, Douã mâini dibace” - tipul activităţilor derulate:

- Dezvoltarea abilitatilor de lucru ȋn echipã

- Desene care să ilustreze Sfintele Sărbători, ouă încondeiate, atelier de creaţie

Obiectivele urmărite:

* Recunoaşterea semnificaţiei Sărbătorilor pascale;

* Reflectarea, în creaţiile proprii, a obiceiurilor şi tradiţiilor pascale.

 

 • Ø Clasele V-VIII
 • Luni, 18.04.2016
 1. „Happy Science” – un altfel de lecție de știință
 2. “Proiecţie filme, piese de teatru”
 3. “Atelier de teatru şi de improvizație pentru copii”

      4. “Azi călător, mâine scriitor- atelier de lecturã, educație media

Obiective urmãrite:

       -    Stimularea interesului pentru ştiințã.

-          Trezirea interesului pentru opera scriitorului ales, incitarea spre lectura unor opere din literatura judeţului Vrancea

-          Stimularea elevilor pentru a participa la evenimente culturale

-          Cultivarea talentului  și expresivitãții elevilor ce se doresc a fi mici actori.

-          Creşterea motivaţiei pentru studiu.

 

 • Marți, 19.04.2016
 1. Concurs pe teme ecologice -competiție organizatã la nivelul şcolii

2. „Micul, mare actor” -atelier de teatru, dans, muzicã

3. Vizitã la stația meteorologicã- vizite de studiu

Obiective urmãrite:

-          Dezvoltarea abilitatilor de comunicare; -stimularea curioziăţii copiilor prin investigarea descoperirilor; -elevii vor invata notiuni noi prin intermediul jocurilor;

-          Dezvoltarea capacităţii de investigare şi orientare în teren pentru mai buna înţelegere şi structurare a unor cunoştinţe teoretice.

 

 • Miercuri, 20.04.2016
 1. ” Desenăm altfel” - atelier de arte plastice
 2. ,,Suntem meşteri mari”-ateliere de lucru
 3. Întreceri sportive-competiții organizate la nivelul şcolii

Obiective urmãrite:

-          Implicarea tuturor copiilor și a cadrelor didactice în activitatea sportivă, care să răspundă intereselor și preocupărilor în ceea ce privește diversitatea deprinderilor motrice însușite;

-          Manifestarea comportamentului competitiv, dar şi a spiritului de echipă;

-          Transpunerea în desen a materiei preferate

-          Utilizarea materialelor reciclabile în confecţionarea de obiecte diverse.

 

 • Joi, 21.04.2016
 1. „Mate e Eco”-concurs județean  cu participare directă a elevilor
 2. “Gândeşte- Eco” -activitãți de ecologizare

                            -activitãti de voluntariat sau de interes comunitar

 1. Vizite la liceele şi colegiile din oraş

 

Obiective urmãrite:

-          Îmbogăţirea cunoştinţelor referitoare la poluarea mediului înconjurător;

-          Formarea şi cultivarea interesului pentru ȋnfrumusețarea şcolii;

-          Ȋncurajarea activitãții de voluntariat;

-          Formarea unei atitudini ecologice responsabile prin exersarea unor deprinderi de îngrijire şi ocrotire a mediulu.

 

 • Vineri, 22.04.2016

1. „Patimile şi Învierea Domnului” –vizite de studiu- „muzeul tradițiilor Adjudu- Vechi”

         -bisericã

Obiective urmãrite:

-          Recunoaşterea semnificaţiei Sărbătorilor Pascale;

-          Receptarea datelor privitoare la viaţa Mântuitorului;

-          Reflectarea, în creaţiile proprii, a obiceiurilor şi tradiţiilor pascale.

 

Rezultate înregistrate:

La toate activităţile desfăşurate elevii au participat toţi elevii, fapt ce dovedeşte că activităţile realizate au fost nu numai instructiv-educative, dar au reuşit să trezească interes şi o implicare activă a elevilor şi a părinţilor, conducând la:

 • dobândirea de către elevii din grupul ţintă de competenţe şi abilităţi necesare inserţiei sociale şi autodezvoltării profesionale prin activităţi extracurriculare;
 • identificarea problemelor din comunitate care s-ar putea rezolva prin activităţi ale şcolii;
 • expoziţie cu materialele de dezvoltare extracurriculară (lucrări ale elevilor).

Concluzii:

Prezentul program, prin obiectivele generale şi specifice, prin implicarea permanentă a echipei de proiect, a condus nemijlocit la conştientizarea  comunităţii locale, a elevilor privind importanţa activităţilor cultural-artistice, literare, de cunoaştere şi sportive în afirmarea personalităţii acestora, a dezvoltării competenţelor/talentelor din diverse domenii.

Prin  derularea  responsabilă   a  programului,  elevii  au avut posibilitatea să-şi formeze un comportament liber, responsabil, deschis spre comunicare şi iniţiativă. Au conştientizat valoarea efortului depus prin contribuţia lor activă la prezentarea unor activităţi recreative, cultural-artistice şi sportive, a obiceiurilor şi tradiţiilor româneşti.

 

ANALIZA SWOT:

            Puncte tari:

 1. cadre didactice bine pregătite din punct de vedere ştiinţific, majoritatea cu experienţă profesională, inclusiv managerială;
 2. implicarea în activităţi a elevilor şi cadrelor didactice în realizarea obiectivelor;
 3. crearea unui climat educaţional deschis şi stimulativ prin relaţiile interpersonale;
 4. munca în echipă.

         Puncte slabe:

 1. fonduri insuficiente pentru realizarea activităţilor şi pentru a răsplăti rezultatele obţinute de elevi.

 

     Oportunităţi:

 1. dorinţa cadrelor didactice pentru schimburi de experienţă şi pentru acţiuni organizate în parteneriat;
 2. creşterea calităţii parteneriatului, a iniţiativei private şi a sprijinului comunitar pentru dezvoltarea şi susţinerea actului educaţional.

 

Director,                                                                              Consilier educativ,

Prof. Armencea M.                                                              Prof. Petrea I.